2. 20'erne, 30'erne og 40'erne

Skolegades Skole gennem 125 år

20'erne, 30'erne og 40'erne.

 

 

Selv om skolen var blevet udvidet flere gange var der næsten en permanent mangel på plads og faciliteter. Elevtallet voksede konstant.

Markus Hansen forblev førstelærer indtil sin død i 1934, og i 1921 kunne førstelæreren således berette, at skolen havde 28 lærere og 979 elever. Alle elever har fællesundervisning indtil 11-12-årsalderen, hvorefter de deles efter evner og forældrenes ønsker i en treårig uddannelse uden eksamen eller i en 4-årig mellemskole evt. afsluttet med realeksamen.

Ud over kommuneskolen havde den gamle Grindsted Skole stadigvæk 40 elever og en enkelt lærer. Skolen i Grinsted blev først definitivt lukket i 40-erne, efter en længere årrække med faldene elevtal.

 

 

De trange pladsforhold medførte, at er der blev bygget en ekstra etage i 1937

 

 

Poul Marlo, bidragyder til jubilæumsskriftet i forbindelse med skolens 100 års jubilæum, startede på skolen i 1921 i forskolen, i daglig tale ”den bette skole”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolestue fotograferet sidst i 1930-erne, her fra Gyngstrup skole

 

 

 

 

 

 

 

For mindrebemidlede var det et kæmpe fremskridt, at undervisningen og undervisningsmaterialer var blevet gratis i de kommunale skoler. Desuden blev der indført flere ordninger, som havde til formål at fremme såvel folkesundheden som det almindelige uddannelsesniveau i befolkningen.

Bl.a. blev der indført en skolelægeordning i begyndelsen af 20'erne, og der blev arrangeret gratis madordning for eleverne af Brønderslev Børnebespisning fra 1933.

 

Se filmoptagelserne fra skolen 1936...

(Billederne er fra optagelser fra Brønderslev-filmen som findes på Brønderslev Bibliotek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I samme periode startede der på skolen et pædagogisk tiltag, som var med til at sætte sit præg på skolen. I 1922 oprettede lærere en botanisk have md mange sjældne planter, bl.a. hentet hjem fra Vildmosen. Denne blev senere flyttet hen øst for skolebygningerne ud mod Krogensgade

 

 

Et af de særlige kendetegn for skolen var den botaniske have

(Lokalhistorisk arkiv).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besættelsestiden kom til at berøre Skolegade Skole, ligesom skoler og andre offentlige institutioner landet over. Tyskerne havde indtaget Hotel Phønix som hovedkvarter for besættelsesmagten i Brønderslev. Desuden blev tyske soldater indkvarteret på selve skolen, og undervisningen måtte i nogen udstrækning flyttes uden for selve skolen til andre lokaliteter rundt om i byen.

 

 

Udover tyske soldater blev skolebygningerne helt hen i 50-erne også brugt som almindelige lejligheder, ikke blot for lærere men for f.eks. hjemløse. At skolen måtte udleje nogle af de øverste etager trods de tidligere beskrevne trange pladsforhold, må have noget med økonomien at gøre, mener Poul E Andreasen, Lokalhistorisk Arkiv.

Op mod skolen var der pedelbolig. Den var var placeret mellem selve skolen og brandstationen i Skolegade, som blev bygget i 1922.

 

Undervisningen i skolen begyndte bl.a. med, at vi skule både lære at læse og regne på vor medbragte tavle med det dertil hørende griffel. Når vi sad der og griflede ned på vore tavler, hændte det jo ofte, at vi kom til at trykke for hårdt så griflen knækkede. Der lå således mange knækkede grifler bag os, inden vi fik lov til at skrive med blyant i stilehæftet. Derefter skulle vi lære at skrive med pen og blæk. Hvilket så i begyndelsen resulterede i adskillige blækklatter, inden vi fik lært, at vi ikke skulle dyppe pennen alt for dyb i blækhuset, der var anbragt i en fordybning i bordpladen. ”