4. Udenfor Skolen

Musikarrangement med andre skoler Forestilling på Aalborg Teater

En af de bærende kræfter i at få etableret et friluftsbad i Brønderslev var skoleinspektør Johannes Sørensen og friluftsbadet kom til at betyde meget for skolens elever, ikke kun fordi der nu kunne tilbydes svømmeundervisning, men også fordi meget af elevernes fritid blev tilbragt i anlægget. Bl.a. benyttede mange sig af friluftsbadet under læseferien, så et par dukkerter i det kølige bassinvand kunne afhjælpe kombinationen af at skulle igennem det svære stof og en trykkende varm sommerdag. Igennem mange år blev der desuden arrangeret svømme-konkurrencer mellem byen to skoler, Søndergades Skole og Skolegades Skole.

Brønderslev Kommune havde som mange andre kommuner købt og indrettet en feriekoloni i et rekreativt område. Munkens Klit er beliggende ved Vesterhavet mellem Løkken og Grønhøj, og alle elever har på et tidspunkt haft muligheden for at prøve et ophold på feriekolonien.

Skoleudflugen til Tolne blev indledt med at alle elever og lærere gik i optog fra skolen til stationen, et særtog transporterede alle til Tolne station og videre gik turen ud i det grønne.

Afgang mod Tolne fra Brønderslev Station 1939 (Lokalhistorisk Arkiv)

4. Uden for klasseværelset.

Mange tidligere elever på Skolegades Skole husker sikkert især de aktiviteter, der var placeret uden for det gængse skoleskema, så som årlige svømmekonkurrencer, skoleudflugten til hovedstaden eller Bornholm, kolonien i Munkens Klit eller skoleudflugten til Tolne Skov.

I skoven var der arrangeret dansehal i det fri og fra souvenirboderne var der mange der sikrede sig den klassiske træstok med indgraveringen “Tolne”.

En af skolens elever, tidligere Aalborg-borgmester Kaj Kjær, beretter således om Tolne-turen som et af årets højdepunkter:

“Det var en stor begivenhed, når man i stiveste puds stiller op i skolegården med madpakke i tasken og i lange rækker begav sig til banegården, for med særtog at køre helt til Tolne Skov. Her var der god plads for børnene at tumle sig, og for at lege noget, der var anderledes end hjemme i skolegården. De ældste elever gik “kæresteture” under stor opmærksomhed fra de yngre - og lærerne nød ligeledes skovturen, der som oftest i begyndelsen af juni foregik i dejligt solskin”

Eleverne skulle selv medbringe madpakke og drikkelse, og eleverne samledes sig klassevis og spise den medbragte mad under åben himmel.

Denne tradition fortsatte hen til slutningen af 60'erne, hvor turen blev sparet væk, bl.a. med den begrundelse at visse elever ikke blot medbragte de obligatoriske sodavand, men også stærkere varer.

 

I det hele taget var slutningen af 60'erne og starten af 70'erne i pagt med ungdomsoprøret præget af brud med traditioner, antiautoritære attituder og skolen og undervisningen var selvfølgelig ikke uberørt af tidsånden.

Skolegades Skole gennem 125 år